UZIN s.r.o.

         

Začátkem devadesátých let vstoupila německá firma UZIN na náš trh s programem podlahové stavební chemie (penetrace, samaonivelizační stěrky, lepidla apod.), aby jak sama společnost UZIN UTZ se sídlem v Ulmu, tak i její obchodní zastoupení na našem trhu, v prvních letech personifikované v osobě ing. Michala Bělohlávka, získala v posledních necelých deseti letech na nebývalé dynamice, jak ve vlastním vývoji a výrobě produktů se zaměřením na podlahové konstrukce, tak i v organizačním a strukturálním uspořádání.

výzkum, vývoj a výrobu nových materiálů, ale i rozšiřování výrobních kapacit (např. v roce 2000 zahájení výroby v Polsku či Číně) či změnu právní subjektivity z nám dobře známé společnosti s ručením omezeným na společnost akciovou (1997), která umožnila další dynamický růst společnosti.
Firma si je vědoma své zodpovědnosti v kvalitě nabízených výrobků, v poskytovaném servisu svým partnerům, ale rovněž nutnosti poskytovat komplexnější sortimentní nabídku podlahářské veřejnosti. A právě tato podnikatelská filosofie nachází své vyjádření počátkem 21. století ve formě začlenění dalších dvou významných obchodních značek do organizační a majetkové struktury společnosti. Jsou jimi výrobce parketových laků a olejů – firma Pallmann a výrobce speciálních strojů a nářadí pro podlahářské a parketářské řemeslo – firma  Wolff. Tímto  spojením vzniká  unikátní  společnost UZIN UTZ GROUP,  která  nabízí  kompletní  sortiment  pro  podlahářské a  parketářské řemeslo  v  té

německého výrobce EUGEN LÄGLER GmbH., producenta ve světě tolik ceněných parketových brusek. Vždyť každý, kdo se v tomto specifickém oboru pohybuje zná brusky s názvy HUMMEL, TRIO ...
A pro ty z vás, kteří jste ještě neměli možnost se s nimi blíže seznámit, máte na těchto stránkách první příležitost vstoupit do světa parketových brusek LÄGLER. Parketových brusek, které představují č.1 v technice  broušení   podlah. Věříme,  že  tyto  webové  stránky  vám  přinesou  užitečné   a   potřebné  informace    nejenom  o 

Počátek firmy UZIN se datuje do roku 1911 a město zrodu je rakouská metropole Vídeň. Po osmi letech se sídlo firmy stěhuje do německého Ulmu a po druhé světové válce nastává pozvolná expanze firmy, která graduje v devadesátých letech minulého století a pokračuje i na dále v současné  době. A  to nemáme  na  mysli  pouze

 nejvyšší kvalitě. Pochopitelně stranou dění nezůstává ani obchodní zastoupení na našem trhu. V roce 1999 vzniká firma UZIN s.r.o., se sídlem v Praze a firma v něm získala důstojný stánek pro svojí činnost a presentaci, přičemž i nadále zůstává věrná svému krédu, že nejlepší prezentace je vysoká kvalita produktů a poskytovaných služeb, každodenní styk se zákazníkem, který je rovnocenným partnerem a ne pouhým statistickým prvkem.
V oblasti  nabídky  pochopitelně  vychází  z  konceptu své  mateřské  firmy, ale  nad  jeho rámec rozšiřuje i svoje  vlastní „nezávislé“  aktivity,  jako  například  generální  zastoupení

výrobcích samých, ale i informace  o  možno-stech  jejich koupě, zapůjčení a servisu apod.
Hodně spokojenosti úspěchů ve vaší práci a hodně spokojených zákazníků vám přeje.            
UZIN team