EUGEN LÄGLER GmbH.      

Parketové brusky vyráběné v obci Frauenzimmer jsou již skoro 50 let pojmem. Výrobky z oblasti mezi Stuttgartem a Heildelbergem získaly mezi odbornou parketářskou veřejností celosvětovou proslulost a uznání a platí v současné době jako měřítko srovnání a standard.  
Firma EUGEN LÄGLER GmbH. byla založena v roce 1956 a v letech 2003 a 2004 prochází rozsáhlou a velkorysou stavební rekonstrukcí a výstavbou nových výrobních a skladovacích kapacit. Vlastní výroba je realizována na ploše ca. 10.000 m2 , přičemž počet zaměstnanců se pohybuje kolem čísla padesát. Význam firmy můžeme dokumentovat jak na jejím podílu v počtu prodeje brusek na domácím, tedy německém trhu, který představuje ca. 70%,  tak i na podílu exportu z celkové produkce, který je rovněž v řádu 70%. Tento fakt je podtržen i skutečností, že vývoz parketových brusek Lägler směřuje do 120 zemí celého světa!
Velký podíl na tomto úspěchu má stroj „HUMMEL“ - první pásová bruska na světě, kterou vyvinul zakladatel firmy pan Eugen Lägler před 35  lety (1969). Jméno stroji dal tento vzdělaný konstruktér a švábský „kutil“ s ohledem na jeho hluboce tichý chod, aniž by  tenkrát tušil,  že tím
50 000 strojů HUMMEL
®
ve 120 zemích světa

 

vzniká pojem vztahující se k perfektní technice broušení parket a že zároveň položí standard k posuzovaná kvality parketových brusek.   V současné době je běhá po světě více jak 50 tisíc těchto strojů. Tehdy  zavedený rozměr  brusného pásu 200x750 mm je dneska  standardem pro celou jednu kategorii parketových brusek vyráběných ve světě – více či méně zdařilých kopií původního stroje, které však úrovně originálu – HUMMEL – nikdy nedosáhly. Bruska HUMMEL však není jediným milníkem v historii firmy a parketářské branži. 
V roce 1984 přichází na svět první odstředivý brusný válec, který svým geniálním principem nasazení a sejmutí brusiva umožnil rozšíření půjčování brusek i domácím kutilům a laikům. 
V roce 1993 představila firma EUGEN LÄGLER GmbH. tříkotoučovou brusku TRIO, brusku s moderní koncepcí, která předběhla svou dobu. TRIO představuje ideální volbu pro broušení a sanaci hotových parket (Fertigparkett), opracování korkových podlah a je ideálním řešením pro jemné broušení dřevěných povrchů a mezibroušení lakových vrstev.  
Řada novinek přichází na přelomu tisíciletí: okrajová bruska FLIP (1999), jednokotoučová bruska SINGLE (2002) – tato bruska získala mimochodem od české Asociace výrobců a dovozců podlahovin (AVDP) ocenění Produkt roku 2003, víceúčelový čistící stroj do domácností FLOORCARE (2004), jehož výkon ocení hlavně ženy v domácnosti při úklidu, čištění, leštění a údržbě tzv. tvrdých podlahovin.
B
rusky Lägler jsou známy pro svoji „Lägler-kvalitu“, která se vyznačuje jak prvotřídním a vysoce účelovým zpracováním výrobku, tak i vynikajícím pracovním výkonem. Nezanedbatelnou konstrukční součástí je i řešení pracovní bezpečnosti a minimalizace emisí dřevěného prachu do ovzduší. Vysoká životnost strojů a jejich robustnost jsou typickými znaky výrobků LÄGLER. A proto není výjimkou, že se v servisních dílnách objevují parketové brusky k seřízení či údržbě, které budou brzy slavit i 30-leté služební jubileum.  
Nejenom vlastní brusky, jejich prodej prostřednictvím sítě regionálních obchodních partnerů, ale i odborný servis, zajišťovaný prostřednictvím odborně vyškolených a vysoce kvalifikovaných pracovníků u našich servisních partnerů, jsou základním stavebním kamenem pro spokojenost všech uživatelů parketových brusek značky LÄGLER na našem trhu. 
H
odně úspěšně zbroušených km2 parketových ploch vám přeje UZIN s.r.o., výhradní dovozce do ČR a SR spolu s regionálními obchod. partnery a servisními organizacemi.