Broušení dřevěných podlah – obecné zásady      


Parketové a dřevěné podlahy se těší stále větší oblibě, neboť mají vedle nepřekonatelného vzhledu také praktické přednosti. Mají dlouhou životnost, jsou odolné vůči nečistotám, snadno se udržují a lze je pokládat takřka v celém domě. Touto příručkou chceme dát odborníkům i domácím kutilům k dispozici potřebnou pracovní pomůcku, která má poskytnout cenné rady a obecné zásady pro správné zacházení se stroji na broušení podlah.

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 

Následující návod poskytuje obecně  nejběžnější pracovní postupy slovem i obrazem podle současné úrovně techniky. V jednotlivých případech je přesto účelné, přizpůsobit pracovní postupy individuální situaci ! Při aplikaci parketových laků a olejů dodržujte předepsané postupy výrobcem – způsob přípravy podkladu, technologie nanášení, doby schnutí a možnosti prvního zatížení jakož i používání udržovacích a čistících prostředků.

S broušením lepených dřevěných podlah můžete začít vždy až po dokonale vytvrzeném parketovém lepidle – tak jak stanoví výrobce a s ohledem na klimatické podmínky prostředí!!!

Za vzniklé škody neručíme!